budżet


budżet
budżet {{/stl_13}}{{stl_7}}[wym. bud-żet] {{/stl_7}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. u, Mc. budżetecie {{/stl_8}}{{stl_7}}'zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków; też: aktualne dochody i wydatki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Budżet państwowy, gminny, domowy. Uchwalić budżet. Dorobić do budżetu domowego. Dofinansowanie z budżetu państwa. <ang.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • budžet — bùdžet m <N mn budžèti> DEFINICIJA razg. 1. državni proračun 2. proračun očekivanih prihoda i rashoda u nekoj državi, poduzeću, ustanovi, kućanstvu itd. SINTAGMA budžet kapitala ekon. u poslovnim knjigama poduzeća ili ustanova odvojeno… …   Hrvatski jezični portal

  • bùdžet — m 〈N mn budžèti〉 razg. 1. {{001f}}državni proračun 2. {{001f}}unaprijed predviđeni proračun očekivanih prihoda i rashoda u nekom poduzeću, ustanovi, kućanstvu itd. ∆ {{001f}}obiteljski ∼ suma novca kojom raspolaže obitelj ✧ {{001f}}engl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • budżet — [wym. bud żet] m IV, D. u, Ms. budżetecie; lm M. y «zestawienie, plan przewidzianych na przyszły okres dochodów i wydatków; ogół dochodów i wydatków; możliwości wydatkowania» Budżet miesięczny. Podreperować budżet domowy. Przekroczyć, uchwalić… …   Słownik języka polskiego

  • budžét — a m (ẹ̑) letni načrt dohodkov in izdatkov, zlasti državnih; proračun: povečati budžet; državni, občinski budžet; postavka v budžetu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zamknąć — dk Va, zamknąćnę, zamknąćniesz, zamknąćnij, zamknąćnął, zamknąćnęła, zamknąćnęli, zamknąćnięty, zamknąćnąwszy zamykać ndk I, zamknąćam, zamknąćasz, zamknąćają, zamknąćaj, zamknąćał, zamknąćany 1. «zasłonić, zakryć czymś wejście, wlot, otwór do… …   Słownik języka polskiego

  • budžetski — bùdžetskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na budžet SINTAGMA budžetska crta ekon. negativno orijentirani pravac koji u dvodimenzionalnom geometrijskom grafičkom prikazu predstavlja sve moguće kombinacije nabave dvaju proizvoda što potpuno… …   Hrvatski jezični portal

  • Kraków — For other uses, see Krakow (disambiguation) and Cracow (disambiguation). Kraków Main Market Square, Wawel Castle, Barbican, St. Mary s Basilica, St. Peter and Paul Church, Colleg …   Wikipedia

  • Belgrade — For other uses, see Belgrade (disambiguation). Belgrade Београд Beograd   City   …   Wikipedia

  • Socialist Autonomous Province of Vojvodina — Infobox SFRY SAP name = Socialist Autonomous Province of Vojvodina full name = Socialist Autonomous Province of Vojvodina loc name = Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина capital = Novi Sad… …   Wikipedia

  • Liste falscher Freunde — Die Liste falscher Freunde listet eine Auswahl häufiger falscher Freunde (Übersetzungsfallen bzw. Verständnisprobleme) zwischen Deutsch und anderen Sprachen, dem in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Staaten gesprochenen Deutsch sowie… …   Deutsch Wikipedia